کهن پایدار البرز

واردکننده و فروشنده نهاد های کشاورزی و صنایع غذایی

آینده را با شما برداشت می کنیم!

محصولات ما

کودهای فسفاته

فسفر با تحریک رشد و توسعه ریشه و افزایش مقاومت ساقه و تنه و همچنین بهبود گلدهی بطورجامع باعث تقویت گیاه و افزایش کیفیت محصول می شود. فسفرباعث بلوغ سریعتر و یکنواخت در گیاه می شود.

پتاسیم با فعال کردن حداقل 60 آنزیم موثر در رشد گیاه و نیز با ایجاد تاخیر در گسترش بیماری ها و مهمتر از همه با افزایش رشد ریشه و تحمل تنش های آبی، افزایش محصول را نتیجه می دهد.

گوگرد در ساختار دو مورد از 21 اسید آمینه تشکیل دهنده پروتئین گیاهی نقش دارد. گوگرد برای بسیاری از عملکردهای رشدی در گیاهان از جمله متابولیسم نیتروژن، تولید و فعال سازی آنزیم ها و سنتز پروتئین و روغن ضروری است.

نیتروژن جزء اصلی کلروفیل است، ترکیبی که بوسیله آن گیاهان از نور خورشید برای فتوسنتز استفاده می کنند. همچنین نیتروژن جزء اصلی اسیدهای آمینه، بلوک های سازنده پروتئین ها می باشد!

برای نسل های آینده از مزارع محافظت کنیم

کهن پایدار البرز با ارائه محصولات دارای استاندارد جهانی، از صنعت کشاورزی کشور حمایت می کند.

برای مزارعی پربازده، کار آمد و پایدار - امروز و فردا!

همکاران ما