نمایش یک نتیجه

فولویک اسید

فولویک اسید به عنوان یک افزودنی مؤثر در کودها، محلول‌های غذایی گیاهان، و برخی از محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ویتامین برای بهبود رشد و توسعه سلامتی گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک عامل تقویت‌کننده کلی در برنامه‌های کوددهی استفاده می‌شود.

  • تحریک رشد گیاهان
  • تقویت سیستم ایمنی گیاهان
  • تنظیم متابولیسم در گیاهان