نمایش یک نتیجه

NPK 20-20-20+TE

کود کامل NPK 20-20-20+TE با در صد استاندارد و آنالیز شده 20% ازت 20% فسفات و 20% پتاس به همراه مواد غذای میکرو یا TE می‌باشد که برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده می‌باشد.

  • رشد سریع قسمت‌های هوایی و رنگ سبز تیره در گیاه
  • افزایش ریشه‌زایی، تشکیل گل و دانه
  • تنظیم کننده فتوسنتز
  • ضخیم کننده دیواره سلولی و افزایش مقاومت ساقه‌ها