نمایش یک نتیجه

دی آمونیوم فسفات DAP

دی آمونیوم فسفات (DAP): کود اساسی برای افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی است. DAP کودی، حاوی فسفر است که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی دارد. این کود به خاطر ترکیب تغذیه‌ای متعادل و کارایی در تامین فسفر و نیتروژن، دو عنصر اساسی مورد نیاز برای رشد و توسعه گیاهان، بسیار ارزشمند است.