نمایش یک نتیجه

کلات مس

کلات مس  حاوی عنصر مس به فرم کلات می‌باشد که همین امر باعث تسریع و تسهیل عمل جذب می‌شود. مس نقش مهمی در فرآیندهایی همچون فتوسنتز و تنفس گیاه داشته و همچنین بر افزایش تحمل گیاه به آفات و امراض بویژه بیماری‌های قارچی تأثیر بسزایی دارد.

  • افزایش تحمل گیاه به بیماری‌ها بویژه قارچ‌های بیماری زا
  • برطرف کننده کاهش رشد و کوچک ماندن برگ‌ها
  • مؤثر در مبارزه با شانکر باکتریایی