نمایش یک نتیجه

هیومیک اسید

هیومیک اسید برای ترویج شیوه‌های کشاورزی پایدار بسیار موثر است. نقش‌های چندگانه‌ای که در بهبود ساختار خاک، دسترسی به عناصر غذایی و رشد گیاهان ایفا می‌کند.

  • افزایش جذب مواد مغذی
  • بهبود ساختار کلی خاک
  • تحریک فعالیت‌های میکروبی (میکروارگانیسم‌ها)
  • تنظیم pH خاک
  • حذف مواد سمی از خاک
  • بهبود سلامت کلی گیاه
  • تحریک رشد ریشه
  • افزایش جوانه‌زنی