نمایش یک نتیجه

کلات آهن

کلات آهن به عنوان یک کود مهم و حیاتی در جهت تقویت سلامت گیاهان شناخته می‌شود. این ترکیبات حاوی آهن، یکی از عناصر معدنی ضروری برای رشد و توسعه گیاهان می‌باشد.

  • درمان زرد شدن برگ و ساقه گیاهان.
  • رشد بیشتر برگ و ریشه گیاهان.
  • افزایش مقاومت گیاه در هوای سرد.
  • افزایش شادابی و سرزندگی گیاه.
  • جلوگیری از ریزش برگ گیاهان.