نمایش یک نتیجه

کلات منیزیم

منیزیم از عناصر غذایی ضروری برای گیاهان محسوب می شود که در ساختار سبزینه گیاه حضور فعال دارد. در خاک های شنی و آهکی برای تولید محصول مرغوب و فراوان, منیزیم کافی از طریق محلول پاشی کود کلات منیزیم اگیفای قابل تأمین است.

  •  افزایش کیفیت میوه و استقامت گیاه در برابر تنش های محیطی
  • بهبود کیفیت انواع سبزیجات, سیب زمینی و غلات
  • افزایش سلامت گیاه
  • بهبود کیفیت مرکبات