نمایش یک نتیجه

NPK 28-14-14 + TE

کود کامل رویشی NPK 28-14-14 + TE

حاوی عناصر ازت (با درصد بالا)، فسفر،پتاسیم و کلیه عناصر ریزمغذی به فرم کلاته حداکثر مقدار ازت جهت تسریع رشد رویشی در ابتدای فصل، رفع نیاز گیاهان نیازمند به ازت بیشتر

حاوی سه ماده مغذی اصلی : نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) به نسبت 28:14:14