نمایش دادن همه 2 نتیجه

کلات آهن

کلات آهن به عنوان یک کود مهم و حیاتی در جهت تقویت سلامت گیاهان شناخته می‌شود. این ترکیبات حاوی آهن، یکی از عناصر معدنی ضروری برای رشد و توسعه گیاهان می‌باشد.

  • درمان زرد شدن برگ و ساقه گیاهان.
  • رشد بیشتر برگ و ریشه گیاهان.
  • افزایش مقاومت گیاه در هوای سرد.
  • افزایش شادابی و سرزندگی گیاه.
  • جلوگیری از ریزش برگ گیاهان.

کلات آهن EDDHA-Fe 6%

EDDHA-Fe 6% به عنوان یک کود آهنی، از ترکیبی با فرمول شیمیایی C18H16N2O6Fe استفاده می‌کند. این فرمول نشان‌دهنده ترکیبی از هیدروکسی‌اتیل‌دی‌آمین‌دی‌هیدروکسیدیل (HEDTA) با یک یون فلز آهن است.

  • پایداری در pH بالا
  • کارایی بالا در جذب آهن
  • قابلیت مقاومت در برابر اکسایش