نمایش یک نتیجه

کلات روی

کود کلات روی یکی از انواع کودهای شیمیایی بوده که حاوی عنصر روی به صورت قابل جذب برای گیاه می‌باشد. روی یک عنصر ضروری در رشد و نمو گیاهان به شمار می‌رود و نقش بسزایی در فرایندهای متابولیکی گیاهان ایفا می‌کند. استفاده از کود کلات روی باعث تأمین نیاز گیاهان به این عنصر حیاتی می‌شود.

  • افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها
  • تحریک جوانه زنی
  • رنگ دهی میوه ها
  • تولید هورمون رشد توکسین
  • افزایش تنفس و کلروفیل گیاه
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش گرما, سرما و خشکی