نمایش یک نتیجه

کلات کلسیم

کلات کلسیم یکی از کودهای مهم در زراعت و باغبانی است که حاوی فراورده‌های کلسیم است. کلات کلسیم باعث تعادل پایدار pH خاک می‌شود و گیاهان را از نقصان کلسیم محافظت می‌کند. همچنین، این کود به عنوان یک منبع غذایی حیاتی برای گیاهان عمل کرده و به رشد و توسعه صحیح آنها کمک می‌کند.

  • افزایش دهنده مدت انبارداری میوه
  • برطرف کننده پوسیدگی گلوگاه در صیفی جات
  • برطرف کننده لکه تلخی و لکه قهوه ای در باغات
  • برطرف کننده لکه پوست استخوانی در پسته